Etusivu » TANSSIOPISTO » EK-ryhmät » EK-ryhmien toiminta

EK-ryhmien toiminta

Opiskelu 

Jokainen EK-ryhmäläinen käy joka vuosi valintatilaisuuden, joista valitaan tanssijat seuraavalle lukuvuodelle. Pääsykoe uusille EK-ryhmän hakijoille järjestetään valintatilaisuuden yhteydessä. Valintatilaisuus on tanssitunti jossa mukana ovat uudet EK-hakijat. EK-ryhmien valintatilaisuus/pääsykoe järjestetään kesäkuun alussa Tanssiopiston tiloissa. EK-tanssiryhmiin on ennakkoilmoittautuminen.

Tunnin jälkeen pidetään lyhyt infotilaisuus tulevasta lukuvuodesta. Tarkempi lukuvuosisuunnitelma annetaan elokuussa. Kaikkien EK-oppilaiden on oltava valintatilaisuudessa! Toivomme kaikkien EK-oppilaiden vanhempien läsnäoloa infotilaisuudessa.

 

Opiskeleminen erikoiskoulutusryhmässä vaatii oppilaalta sitoutumista ja motivaatiota. Samalla se antaa oppilaalle enemmän esiintymiskokemusta, monipuolisia valmiuksia taiteen tekemiseen ja laajemman tanssiteknisen pohjan perustietoineen, sekä valmiudet hakeutua myöhemmin tanssin ammatillisiin jatko-opintoihin.

 

Erikoiskoulutusryhmien oppilaat treenaavat kolmesta seitsemään tuntiin viikossa ikäryhmästä riippuen. Oppilaat sitoutuvat vuodeksi kerrallaan mukaan ryhmän toimintaan, kesken lukuvuotta ei oppilas voi irtisanoutua ryhmästä. Oppilaalla on ensimmäisen lukukauden alettua 14 pv kokeiluaika, jonka päätyttyä hän voi perua osallistumisensa ryhmään. Peruneen oppilaan tulee kuitenkin suorittaa tuntimaksuhinnaston mukainen korvaus ensimmäisen jakson osalta. Tapahtumien ja kilpailujen osallistumismaksut eivät kuulu lukukausimaksuihin.

Poissaolot

Oppilaat sitoutuvat EK-toimintaan koko lukuvuodeksi. Ryhmän toiminta vaatii säännöllistä läsnäoloa harjoituksissa. Oppilaalla tulee olla oma tapaturmavakuutus, joka on voimassa EK-kurssin ja matkojen ajan. Huoltajan toivotaan ilmoittavan, mikäli oppilaalla on jokin sairaus, josta opettajan tulisi tietää. Terveystietoja käsittelemme luottamuksellisesti. EK-kurssilaisten tulee ilmoittaa poissaolostaan oppilaitokselle. Oppilaan tulee toimittaa oppilaitokselle todistus, jos hän on estynyt tulemaan kurssille sairastapauksen tai muun pakottavan syyn vuoksi. Tällaisessa tapauksessa oppilaalle ei merkitä poissaoloa EK-koulutuksesta.

Varusteet

Oppilaalla tulee olla lajikohtaisesti asianmukaiset varusteet tunneilla sekä oppilaan tulee hankkia edustusryhmän asut sisältäen housut ja hupparin. Varusteet tilataan ja varustetaan oppilaitoksen logolla koulun toimesta.

Tiedottaminen

Kaikista Tanssiopiston sekä EK-ryhmien ajankohtaisista asioista (esiintymis- ja kilpailupäivät, tuntimuutokset, tehojaksot, kilpailujärjestelyt) tiedotetaan vain Tanssiopiston toimistolta otsikolla Miloff Tanssiopisto/ EK asia.

Näistä asioista ilmoittaa opettaja tunnin yhteydessä ja täydentää whatsapp -ryhmän kautta: kilpailuun osallistujat, esiintymisasut, -hiukset ja -meikin.

Kulut

Erikoiskoulutukseen osallistuvan tulee varautua seuraaviin lisäkustannuksiin kisakauden aikana (2018-2019)
- FDO:n jäsenmaksu (jokaisen tulee itse huolehtia tammikuussa)
- kilpailujen osallistumismaksut
- kilpailumatkat (mm. yöpyminen, ruoka, kuljetus)

- mikäli opettaja on kisamatkalla mukana, maksaa ryhmä opettajan yöpymisestä ja kuljetuksesta aiheutuneet kulut
- tehojakso, intensiivitunnit ennen kilpailua sovitellaan aina erikseen.

 

Tanssiopisto huolehtii

Tässä on tiedoksenne, kuinka Miloff Tanssiopisto kannustaa ja tukee erikoiskoulutuksessa olevia oppilaita.

- oppilaat saavat esiintymisasut ilmaiseksi (esiintymisasun vuokra 25 euroa per kilpailu)

- oppilaat voivat käyttää Tanssiopiston tiloja omalla ajallaan veloituksetta (tilan vuokra 30 euroa/60min)

- Tanssiopisto huolehtii bussikuljetukset kilpailuun silloin kun mahdollista

- Tanssiopisto järjestää oppilaille psyykkisen valmennuksen ennen kilpailua sekä muut aiheeseen liittyvät luennot (yksi luento 100-200 euroa)