Etusivu » TANSSIOPISTO » Opiskelu » Tanssin laaja oppimäärä

Tanssin laaja oppimäärä

Tanssin laaja oppimäärä
Tanssin laajan oppimäärän mukaiset opinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Opetus jaetaan pää-, sivu- ja valinnaisaineisiin. Lisäksi alle kouluikäisille lapsille annetaan varhaisiän tanssikasvatusta. Kaikki alle 10-vuotiaat oppilaat kuuluvat laajan oppimäärän opintolinjaan. Sen jälkeen oppilaan valitsemat viikkotuntimäärät määrittelevät eteneekö hän laajalla vai yleisellä opintolinjalla.

Miloff Tanssiopistossa pääaineena voi olla klassinen baletti tai yhdistelmä jazz/modernitanssi. Sivuaineita voivat olla klassinen baletti, jazztanssi tai modernitanssi. Valinnaisaineita voivat olla muut tanssiopistossa harrastettavat tanssilajit. 

Tanssin laajan oppimäärän opintojen laskennallinen laajuus on yhteensä 1300 tuntia. Perusopintojen osuus on 540 tuntia ja syventävien opintojen osuus on 760 tuntia. Opintojen laajuuden laskennan perustana käytetään 45 minuutin pituista oppituntia.

12 - 13 vuotiaana oppilas valitsee pääaineen lisäksi yhden tai useamman sivuaineen ja halutessaan valinnaisaineen.

Opintojen keskimääräinen suoritusaika on varhaisiän opinnoissa 1-3 vuotta, perusopinnoissa 6 vuotta ja syventävissä opinnoissa 4 vuotta. Arviointikeskustelu opintojen edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta suoritetaan oppilaan iästä ja luokkatasosta riippuen ryhmä-, pienryhmä- tai yksilökeskusteluna pääaineopettajan harkinnan mukaan. Tämä arvio toimii perusteena oppilaan siirtämiselle seuraavalle luokkatasolle. Arviointikeskustelun lisäksi suoritetaan kirjallinen arviointi perusopintojen valmistuttua ja syventävien opintojen päätteeksi. Kirjalliseen arviointiin kuuluu arvosana-asteikolla arvioiminen.

Tanssin laajan oppimäärän mukaisiin opintoihin kuuluu päättötyö, joka voi olla soolotanssi, ryhmätanssi tai koreografia. Päättötyön valmistamiseen käytetään vähintään kolmekymmentä tuntia ja se sisältyy syventävien opintojen kokonaistuntimäärään. Syventävien opintojen päättötyö arvostellaan asteikolla 1-5. Päättötyön arvioi vähintään kaksi tanssialan ammattilaista.

Oppilaalle annetaan todistus ja arviointi, kun hän on suorittanut tanssin laajan oppimäärän perusopinnot. Suoritettuaan syventävät opinnot oppilas saa tanssin laajan oppimäärän päättötodistuksen ja arvioinnin. Syventävien opintojen päättötodistus on samalla todistus koko tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta.

Tanssin yleinen oppimäärä