Etusivu » TANSSIOPISTO » Säännöt

Säännöt

1. Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Tanssiopistoon tapahtuu sähköisesti (netin kauttaa) vain kerran. Sinun ei tarvitse ilmoittautua vuodesta toiseen. Ilmoittautuminen on sitova ja voimassa kirjallisen lopetusilmoituksen saakka. Ilmoittautumisen voi peruuttaa kesken lukuvuotta vain lukukauden vaihtuessa.

 

Tutustumistunti on ilmainen. Tutustumistunnin jälkeen oppilas valitsee mieleisensä tanssilajin/lajit koko lukuvuodeksi. Opettaja päättää oppilaalle sopivan ryhmän ja tason. Ilmoitus valituista tanssitunneista on tehtävä toimistolle välittömästi tutustumiskerran jälkeen. Mikäli oppilas lopettaa opiskelun kesken lukukauden, laskua ei muuteta eikä maksettua lukukausimaksua palauteta. Läsnäolon tarkistaa opettaja tunnin alussa. Erityiskursseille ilmoittaudutaan erikseen.

 

2. Oppilasmaksut
Uusilta oppilailta peritään laskutuksen yhteydessä 5,00 euron kirjautumismaksu. Toimistokulut 4,00 euroa. Laskuun ei saa itse vaihtaa summan määrää. Tuntimaksujen eräpäivämuutoksista on sovittava erikseen. Jos oppilas ei ole saanut laskua, on sitä itse pyydettävä. Viitetieto on ilmoitettava maksun yhteydessä. Mikäli oppilasmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä on opettajalla oikeus kieltää oppilaan tunneille osallistuminen. Maksamattomasta laskusta toimisto lähettää yhden muistutuksen sähköpostitse ja tekstiviestillä. Yhden muistutuksen jälkeen siirrämme maksamattomat laskut SUOMEN PERINTÄTOIMISTO OY:lle. Maksujen joutuessa perintätoimiston hoitoon oppilas/oppilaan huoltaja maksaa asianomaisen toimiston kulut sekä voimassa olevan viivästyskoron maksamattomista maksuista.

 

3. Jäsenmaksut
Kaikki Tanssiopiston oppilaat ovat Miloff Ballet ry:n jäseniä. Jäsenmaksu on 20,00 euroa/lukuvuosi/henkilö. Jäsenmaksu oikeuttaa esiintymisasuihin ja asusteisiin näytöksissä. Esiintymisasun vuokra ei-jäsenelle on 50,00 euroa. Jäsenet saavat 10% alennuksen tanssitarvikkeista Miloff Boutiquesta. Opiskelijat 10 % alennuksen lukukausimaksusta (opiskelija-alennuksen saavat kaikki oppilaamme, jotka ovat täysi-ikäisiä ja kokopäiväisiä opiskelijoita. Jokaisen opiskelija-alennukseen oikeutetun henkilön tulee esittää opiskelijatodistus). Lisäksi aikuisjäsenet saavat 20% alennuksen aikuisbalettitunneista.

 

4. Poissaolot
Oppilaiden poissaoloista ei suoriteta maksuhyvitystä. Oppilaalla on oikeus korvata poissaolotunti osallistumalla muulle vastaavalle tunnille sopimalla siitä erikseen oman opettajan kanssa. Tunnilta myöhästymisen takia pois jäävää tuntia ei korvata. Pitkäaikaisten sairauspoissaolojen takia voidaan maksumuutoksista sopia siitä päivästä lukien, kun yhteyttä on otettu opiston toimistoon (ei takautuvasti). Satunnaisia poissaoloja ei hyvitetä rahassa.

 

5. Peruuttaminen

Ilmoittautuminen on sitova ja voimassa kirjallisen lopetusilmoituksen saakka. Tanssituntien peruuttamisesta kokonaan tai osittain on tehtävä lopetusilmoitus toimistolle ennen seuraavan lukukauden alkamista, viimeistään lukukauden alkaessa ensimmäisellä viikolla. Lopetusilmoitus on hyväksytty vain kun se on tehty toimistolle (ei opettajille). Peruuttamattomasta syys-tai kevätlukukauden oppilaspaikasta/ilmoittautumisesta peritään koko LUKUKAUSIMAKSU. Maksettuja kurssimaksuja ei palauteta. Laskut ovat perintäkelpoisia.

 

6. Tiedottaminen
Tanssiopisto tiedottaa ajankohtaisista asioista tunnin yhteydessä jaettavilla tiedotteilla, sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä. Tiedot ilmoitetaan myös paikallislehdessä (Epari, seuratoimintapalsta) ja Tanssiopiston kotisivuilla. Tiedottamista varten tarvitsemme ajankohtaiset oppilaiden ja huoltajien yhteystiedot. Yhteystiedoissa tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava toimistolle.

 

7. Sitoutuminen
Oppilas sitoutuu noudattamaan Miloff Tanssiopiston sääntöjä. Oppilas voi hyödyntää Miloff Tanssiopiston työskentelyn yhteydessä laadittuja koreografioita ja esityksiä vain koreografin tai harjoittajan suostumuksella.

 

8. Yleistä
Opisto ei vastaa oppilaiden pukuhuoneisiin yms. tiloihin jättämistä tavaroista. Opistolla on lakisääteinen tanssioppilaitosvakuutus, mikä korvaa vain opettajan aiheuttaman vamman tunnin aikana (esim. kyseinen vakuutus ei korvaa tunnilla liukastumisia jne). Suosittelemme oppilaille omaa vapaa-ajan vakuutusta. Miloff Tanssiopisto dokumentoi oppilasryhmien työskentelyä. Kuvauskohteina ovat sekä oppilaat että heidän esitys- ja harjoitusprosessinsa. Kuvamateriaalia käytetään Tanssiopiston omissa julkaisuissa ja verkkosivuilla. Vanhempien tulee ottaa yhteys toimistoon, jos he eivät anna suostumusta lastensa kuvien käyttöön.

Ilmoittautuminen Tanssiopistoon tapahtuu vain kerran, sinun ei tarvitse ilmoittautua vuodesta toiseen jos jatkat baletti/tanssiopintoja Miloff Tanssiopistossamme.

Baletti/tanssiopintojen peruuttamisesta kokonaan tai osittain on tehtävä viipymättä ilmoitus toimistolle sähköpostilla. Lopetusilmoitus on hyväksytty vain kun se on tehty toimistolle (ei opettajille). Mikäli lopetusilmoistus ei ole tehty ja oppilas ei osallistu syys- tai kevätlukukauden tunneille, perimme LUKUKAUSIMAKSUN. Mikäli lopetatte jossakin ryhmässä, vaihdatte toiseen ryhmään tai haluat ottaa lisää tunteja, teidän tulee tehdä kirjallinen ilmoitus toimistolle! Kesken lukukauden lopettaneiden oppilasmaksuja ei palauteta. MUUTOSILMOITUKSET ON TEHTÄVÄ niin yhteystietojen kuin kurssien osalta vain toimistolle.